فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر، دهه‌ی پیروزی، دهه‌ی رسیدن به اوج پیروزی و قدرت، دهه نجات از ظلمت و استثمار، بر همه عاشقان و ایرانیان، تبریک و گرامی باد؛