به قلم:

ابراهيم فضائلى‏

از دوستان شهيد

 

 

تظاهر در رفتارش ديده نمى‏ شد

انسان زمانى كه به فكر فرو مى‏ رود و ايام گذشته را مرور مى‏ كند، احساس مى‏ كند گذر زمان براى بعضى آميخته با خوبى‏ ها و به دور ماندن از دردهاى ديگران بوده و براى برخى هر لحظه ‏اش همراه با پند و عبرت گرفتن و در نتيجه استفاده مناسب از فرصت‏هاى طلايى عمر در جهت خدمت به خلق خدا بوده است. گروه دوم تمام خوشى خود را در رضايت خداوند و خدمت به بندگان او و تمام ناخوشى‏ها و ناملايمت‏ها و سختى‏ ها را در نافرمانى خدا و بى‏توجهى به خلق او مى‏ دانند.

شهداى دفاع مقدس، شهيد چمران، شهيد حسينى طباطبائى، شهيد مير حسينى و سردار شهيد لك‏زايى از انسان‏هاى وارسته ‏اى بودند كه در پناه لطف و عنايت خداوند، تمام وجود خود را وقف كسب رضايت خداوند و خدمت به بندگان او نمودند. براى كشور و استان، خصوصاً سيستان و منطقه محروم پشت آب وجود چنين انسان با تقوا و خستگى ناپذير، مطيع و مدافع ولايت، حامى محرومان، با درايت، مدير و مدبر همچون سردار شهيد لك‏زايى از افتخارات است.

براى بنده حقير هر روز و هر لحظه فقدان ايشان محسوس است، انگار ديگر ياور و پشتيبانى براى منطقه وجود ندارد. هر روز كه به محل كار مى ‏روم احساس مى‏ كنم ديگر آن پشتيبان و طرف مشورت امين حضور ندارد.

سردار شهيد كه حقيقتاً حبيب دلها است به همه مشكلات توجه داشت؛ مشكلات مردم، جوانان، فضاهاى آموزشى، مشكلات اجتماعى، فردى و ... دوست داشت به نوعى در حل مشكلات، به دور از جنجال و هياهو و فقط براى رضاى خدا پيش قدم باشد. شخصاً اين امور را تا حصول نتيجه پيگيرى مى‏ كرد. در حل مشكلات منطقه فقط دستور نمى‏ داد بلكه شخصاً هم به صورت تلفنى و حضورى چه به صورت حضور در منزل يا مكانى خاص نظر مى‏ خواست، مثلًا نمى‏ گفت اين كار را انجام بدهيد بلكه مى‏ فرمود نظر شما درباره اين جلسه يا برنامه يا طرح چيست و بعد از دريافت نتيجه براساس اصل مشورت، خود مانند سايرين بلكه بيشتر از سايرين موضوع تصويب شده را پيگيرى مى‏ كرد و از هيچ كمكى دريغ نمى‏ كرد.

در برخوردها و رفتار و كردار ايشان كاملًا معلوم بود كه اهل تواضع و فروتنى و نظم هستند. تظاهر اصلًا در رفتار ايشان ديده نمى‏ شد. هر چند ضايعه فقدان ايشان دردى بزرگ و اندوهى بى‏پايان است از خداوند بزرگ مى‏ خواهيم به بركت روح بلندشان بهتر از آنچه ايشان براى منطقه و مردم مى‏ خواست بر آورده سازد.

والسلام‏*

........................................

*) حبيب دلها دفتر سوم، ص: 250