به قلم: نرجس پيرانى‏

مدير مدرسه راهنمايى شاهد زاهدان‏

و معاون امور زنان در ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان سيستان و بلوچستان‏

در طول مدت كوتاه همكارى ‏ام به عنوان معاون امور بانوان ستاد احيا امر به معروف و نهى از منكر با آن شهيد والا مقام، در جلسه ‏اى ضمن ارائه گزارش از بازار صحبت شد و اينكه برخى از اقلام با بسته بندى‏ هاى نامناسب به فروش مى‏ رسد. ايشان ضمن تأييد اين موضوع، گفتند من بيست سال است كه به بازار نرفته ‏ام و لذا شايد در اين مسئله غفلتى صورت گرفته باشد. بعد سردار شهيد حاج حبيب لك‏زايى در همان جلسه بر برگذارى جلسه ويژه با شوراى اصناف و بازار تأكيد كرد و برنامه‏ ريزى‏ هاى لازم را انجام داد.*

.......................................................................

)* حبيب دلها دفتر سوم، ص: 290