زائری بارانیم آقا به دادم می‌رسی؟؟!!

بی‌پناهم خسته‌ام تنها، به دادم می‌رسی؟؟!!

گرچه آهو نیستم، اما پر از دلتنگیم

ضامن چشمان آهوها، به دادم می‌رسی؟؟!!

من دخیلِ التماسم را به چشمت بسته‌ام

هشتمین دردانه زهرا، به دادم می‌رسی؟؟!!